Budowa ścieżki ogrodowej

Wybierając materiał do budowy ogrodowych ścieżek często decydujemy się na naturalny kamień. Nawierzchnię można wykonać zarówno z nieregularnych lub regularnych płyt kamiennych, z łupku, z kostki brukowej, żwiru lub grysu. W przypadku większego obciążenia ścieżki konieczne jest również zastosowanie stabilnych i trwałych obrzeży.

Etap 1: Projekt ścieżki ogrodowej

Pierwszym etapem budowy każdej ścieżki jest oczywiście projekt. Przy projektowaniu koniecznie należy uwzględnić rodzaj gruntu, gdyż od niego właśnie będzie zależała grubość kolejnych warstw ścieżki. Przy gruntach przepuszczalnych stosuje się zwykle jedną warstwę podbudowy, przy nieprzepuszczalnych - nawet trzy warstwy.

Etap 2: Koryto ścieżki

Po przeniesieniu zarysu projektowanej ścieżki w teren, należy wykonać koryto. Jego głębokość powinna odpowiadać sumie grubości wszystkich zaprojektowanych warstw podbudowy. Następnie należy określić obrzeża ścieżki.

Etap 3: Podbudowa

Kolejnym etapem budowy ścieżki jest ułożenie warstw podbudowy. Każdą ułożoną warstwę wyrównuje się i wałuje. To właśnie na tym etapie nadaje się nawierzchni pożądane spadki, które umożliwią jej późniejsze odwodnienie. Wysokość spadków zależy od rodzaju nawierzchni, jej gładkości, sąsiedztwa i funkcji. Ścieżki mogą mieć spadki podłużne lub poprzeczne. Po ułożeniu warstw podbudowy należy przystąpić do ułożenia warstwy ścieralnej, czyli tej widocznej dla użytkowników.