Płyty kamienne na ścieżce

Najłatwiejsza do wykonania jest nawierzchnia z płyt kamiennych. Po wykopaniu i wyrównaniu koryta ścieżki wystarczy rozłożyć równomiernie 15 - centymetrową warstwę piasku i bezpośrednio na niej ułożyć kamienne płyty. W przypadku dużych i ciężkich płyt nawet obrzeża nie są konieczne, gdyż elementy nawierzchni nie zmienią położenia względem siebie.

Zabezpieczenie punktowe

Bezpośrednio na warstwie piasku pod dużymi płytami można punktowo rozłożyć zaprawę cementową, aby płyta lepiej związała się z podłożem. Szczególnie istotne jest to przy budowie nawierzchni z łupku, który jest stosunkowo cieńszy i może ulec przemieszczeniu. Gotową nawierzchnię powinno się wypoziomować, a szczeliny pomiędzy płytami wypełnić drobnym piaskiem i polać wodą.