Łupek szarogłazowy

Łupek szarogłazowy jest to skała Metamorficzna odznaczająca się strukturą krystaliczną i wyrazistą teksturą łupkową.

Zastosowanie

Dzięki płytowej budowie szeroko stosowany w architekturze ogrodowej do budowy oczek wodnych, kaskad, ścieżek i murków.